• Aan
  • de
  • Molenwerf
  • Zaanstad
Even geduld a.u.b.
Samen met de buurt komt doorstroming weer op gang

Aan de Molenwerf Zaanstad

Gebrek aan doorstroming in een sterk vergrijzende maar geliefde wijk in Zaanstad. Hoe los je dat op? SENS real estate ging samen met de buurt en de gemeente op zoek naar een oplossing: een nieuwe woningbouwontwikkeling Zaanstad.
Locatie Koog aan de Zaan, Zaanstad
Programma ca. 77 woningen
Belegger Wormer Wonen
Architect Ibelings van Tilburg Architecten
Aannemer Vink & Veenman
Status In ontwikkeling
Website https://aandemolenwerf.nl/

MEER STAD

Westerkoog is een goede wijk met een prettig woonmilieu. In de wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen, maar ook veel senioren die de eerste generatie bewoners zijn die nadenken over hun woontoekomst. 1 op de 5 bewoners is ouder dan 65 jaar. Naast dat het fijn wonen is, beschikt Westerkoog over goede faciliteiten zoals scholen, winkels, zorgfaciliteiten en maatschappelijke voorzieningen. Het verdwijnen van de sporthal De Sprong in het centrum van Westerkoog was de aanleiding om goed na te denken over de uitdagingen van alle buurtbewoners.

Meer leven

SENS zag, gevoed door het bewonersplatform, een kans voor een integrale kwaliteitsverbetering. Nieuwe woningen en een betere openbare ruimte staan daarbij centraal. Beide ambities worden met de nieuwe plannen gerealiseerd. De woningen zijn met name geschikt voor senioren. Daaraan is een enorme behoefte. Veel ouderen wilden hun buurtje niet verlaten, maar hadden geen woonalternatief in eigen buurt. Bovendien komt op deze manier de gewenste doorstroming in de buurt op gang. De herinrichting van de openbare ruimte biedt meer verblijfskwaliteit en structuur in de wijk. Het buurtcentrum krijgt een nieuw en modern onderkomen.

Gerelateerd nieuws