• meer
  • stad
  • meer
  • leven
Even geduld a.u.b.

THE VANZZ AMSTERDAM PARTICIPEERT

25 april 2024

Gisterenmiddag was er een interactieve participatiebijeenkomst over verschillende projecten binnen de Arenapoort. Zo presenteerden wij samen met Team V Architectuur de plannen voor The Vanzz Amsterdam en gingen wij in een viertal sessies het gesprek aan met belanghebbenden uit de omgeving. De Gemeente Amsterdam organiseerde de bijeenkomst en gaf een toelichting op de vernieuwing van de Haaksbergweg en de Corridor. Ook waren er stands vanuit de Margriettoren en de openbare inrichting rondom 11Square. Deze initiatieven zorgen ervoor dat het gebied de komende jaren ingrijpend wordt vernieuwd, verdicht, verduurzaamd en vergroend.

Uit de omgeving bleek veel enthousiasme voor de planvorming, het fietsenconcept, het woonproduct en de horeca langs de nieuwe Corridor. Ook is er veel aandacht (gevraagd) voor het bouwen binnen de stedelijke contouren en de huidige bedrijvigheid. Een vruchtbare en inspirerende bijeenkomst!

SENS real estate BV, meer stad meer leven!