• meer
 • stad
 • meer
 • leven
Even geduld a.u.b.

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • De eigenaar: de eigenaar van de website;
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. SENS real estate behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie van deze site te wijzigen.
 8. SENS real estate kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
 9. SENS real estate garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 10. SENS real estate aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 11. Toepasselijk recht: Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 12. Afbeeldingen en/of artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een impressie te geven en er kunnen geen rechten aan worden verbonden.
 13. Voor overige kwesties verwijzen wij u door naar onze privacystatement in de cookie instellingen.